Renhold

Spesialtjenester

  • Skadesanering

  • Ozonbehandling

  • Santitasjon

  • Ventilasjonsrengjøring

  • Syrebehandling

  • Høytrykk steaming (120 C, 150 Bar)

  • Damprens

Aktivt Renhold AS  leverer spesialrenholdstjenester til fordelaktige priser