Renhold

Offentlig

  • Daglig renhold 1-7 dgr. pr. uke

  • Periodisk renhold

  • Periodisk renhold

  • Matteutleie

  • Oppskuring og boning

  • Hovedrengjøring

  • Teppe og møbelrens

  • Vinduspuss

Aktivt Renhold leverer renholdstjenester til offentlige etater i Asker, Bærum og Oslo
Daglig renhold av kontorer, pleiehjem, omsorgsboliger, arbeidsbrakker, hjemmehjelp osv.
Spesialrengjøring og desinfisering av spesielt nedsmussede boliger, samt fjerning av søppel, skrot og vond lukt.
Periodisk renhold, oppskuring og boning, tepperens, møbelrens, vinduspuss, gardinrens osv.
Ønsker dere ett tilbud? Trykk her...