Kvalitet og garanti

Kvalitet

Med ett godt internkontrollsystem og god opplæring internt og eksternt klarer vi å holde en høy kvalitet på arbeidene vi utfører.
Da får vi også fornøyde kunder.

Garanti

Aktivt Renhold AS garanterer et førsteklasses utført arbeid, og vil til enhver tid påse at det arbeidet som blir pålagt oss blir utført til våre kunders tilfredshet.
Vi har skadeforsikring som dekker skader for inntil
kr. 10.000.000,- Hvis uhellet skulle være ute.